Onderstaand treft u de huisregels van Familieparadijs:

Door het betreden van Familieparadijs erkent de bezoeker de volgende entree- en gebruiksvoorwaarden:

1.                   Ieder bezoeker behandelt andere bezoekers, het personeel en de aanwezige spullen op respectvolle wijze. Met name dient rekening te worden gehouden met kleine kinderen en baby’s.  

2.                   Het gebruikmaken van Familieparadijs geschiedt op eigen risico, de bezoeker is verplicht voor zijn eigen veiligheid te zorgen.

3.                   Spelen en toegang voor kinderen tot 12 jaar alleen onder begeleiding en toezicht van volwassenen. Kinderen van 12 en 13 mogen binnen komen zonder volwassene als zij in het bezit zijn van een abonnement of op een puberavond. Bij het bezoek van een groep kinderen moet de verantwoordelijke begeleider zich ook als zodanig gedragen, de begeleider is verplicht toezicht te houden op de groep.

4.                   De bezoeker van Familieparadijs is verplicht de kosten voor schade die is ontstaan in Familieparadijs te vergoeden, ouders/begeleiders zijn verantwoordelijk voor de schade.

5.                   Wie andere bezoekers/personeel lastig valt, of aanwijzingen van het personeel in de wind slaat, kan zonder aanspraak op vergoeding of terugbetaling van het entreegeld, de toegang worden ontzegd.

6.                      Het nuttigen van eigen drinken is niet toegestaan en dient opgevolgd te worden, op straffe van verwijdering uit het pand. Het nuttigen van eigen eten is tot 17.00 niet toegestaan en dient opgevolgd te worden, op straffe van verwijdering uit het pand.

7.                      Familieparadijs stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van uw spullen/eigendommen.

8.                   Schoenen dienen uit te zijn in het speelgebied en sokken zijn verplicht voor de spelende kinderen.

9.                   Bezoekers gaan ermee akkoord dat personeel van Familieparadijs meegebrachte tassen/rugtassen etc. mogen inzien. Uit veiligheidsoverwegingen is het meenemen van glas, steekwapens of andere gevaarlijke materialen niet toegestaan.

10.                 Huisdieren worden niet toegelaten (blindengeleidehond uitgezonderd).

11.                  Eten en drinken in het speeltoestel is niet toegestaan en dient alleen aan de daarvoor bestemde tafels te worden genuttigd.